Ηλεκτροκίνητο μηχανάκι BO MOTOR κατάλληλο για παιδιά 3-6 ετών με μέγιστο βάρος 25kg.Διαθέτει συστήμα μουσικής Hi-Fi.
Ταχύτητα:3χλμ/ώρα
Μπαταρία: 6V/4.5AH
Διαστάσεις: 92x42x65cm

Ηλεκτροκίνητο μηχανάκι BO MOTOR κατάλληλο για παιδιά 3-6 ετών με μέγιστο βάρος 25kg.Διαθέτει συστήμα μουσικής Hi-Fi.
Ταχύτητα:3χλμ/ώρα
Μπαταρία: 6V/4.5AH

Ηλεκτροκίνητο μηχανάκι BO MOTOR κατάλληλο για παιδιά 3-6 ετών με μέγιστο βάρος 25kg.Διαθέτει συστήμα μουσικής Hi-Fi.
Ταχύτητα:3χλμ/ώρα
Μπαταρία: 6V/4.5AH

Ηλεκτροκίνητο μηχανάκι BO MOTOR κατάλληλο για παιδιά 3-6 ετών με μέγιστο βάρος 25kg.Διαθέτει συστήμα μουσικής Hi-Fi.
Ταχύτητα:3χλμ/ώρα
Μπαταρία: 6V/4.5AH

Ηλεκτροκίνητο μηχανάκι BO MOTOR κατάλληλο για παιδιά 3-6 ετών με μέγιστο βάρος 25kg.Διαθέτει συστήμα μουσικής Hi-Fi.
Ταχύτητα:2,5χλμ/ώρα
Μπαταρία: 6V/4AH
Διαστάσεις: 82x36x52cm

Ηλεκτροκίνητο μηχανάκι BO MOTOR κατάλληλο για παιδιά 3-6 ετών με μέγιστο βάρος 25kg.Διαθέτει συστήμα μουσικής Hi-Fi.
Ταχύτητα:2,5χλμ/ώρα
Μπαταρία: 6V/4AH
Διαστάσεις: 82x36x52cm

Ηλεκτροκίνητο μηχανάκι BO MOTOR κατάλληλο για παιδιά 3-6 ετών με
μέγιστο βάρος 25kg.Διαθέτει συστήμα μουσικής Hi-Fi.
Ταχύτητα:2,5χμ/ωρα
Μπαταρία: 6V/4AH
Διαστάσεις: 82x36x52cm 

Παιδικό ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο BO CAR που λειτουργεί με μπαταρία .
Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο
κατάλληλο για παιδιά 1-3 ετών με μέγιστο βάρος 25kg.
Ταχύτητα: 3 χλμ. / Ώρα.
Μπαταρία: 6V / 4.5Ah;

Top